Ny BVLA (Brigade Villagoise de Lutte Antiacridienne) na VOI-MV (Vondron’olona Ifotony Miady amin’ny Valala) dia solontenan’ny mpamboly vitsivitsy na maromaro voafidy eo amin’ny fokontany ka hiandraikitra ny momba ny valala. Ireo vondron’olona ireo dia eo ambany fitantan’ny komity iray izay antsoina hoe CLAC Comité de Lutte Antacridienne na (Komity miady amin’ny Valala any amin’ny kaominina). Ny BVLA na VOI-MV dia iray amin’ireo fomba maro hanatratrarana ny tanjon’ny IFVM.

Ao anatin’ny rafitry ny IFVM dia misy ny Sampana Mpanentana avy ao amin’ny Direction Technique izay misahana ny fampandrosoana ny fiaraha-miombon’antoka amin’ny tantsaha sy fandrindrana ary fiofanana. Ny fandraisana andraikitry ny mpamboly no nampitsangana ny BVLA na VOI-MV.

Andraikitry ny VOI-MV :

  • Manao andry maso akaiky ny fisian’ny valala
  • Manao tatitra ny fisian’ny valala
  • Manentana ny olona handray andraikitra amin’ny ady amin’ny valala
  • Mitantana fitaovana famonoam-balala vitsivitsy
  • Miara mandrindra ny famonoam-balala amin’ny IFVM

      
(Fametrahana VOI-MV tao amin’ny Fokontany Antanivao Kaominina Ambahikily, Distrika Morombe)