Fitokanana trano fivahinianana eo anivon’ny Antenne IFVM ao Antananarivo

  • Post Author:
  • Post Category:IFVM

Vita soa aman-tsara ny fitokanana ny trano fivahiniana eo anivon’ny Antenne IFVM ao Nanisana Antananarivo ny 10 janoary 2019, nampiarahana tamin’ny fanoloran’ny FAO fitaovana hanaramaso ny « Chenille Légionnaire d’Automne (CLA) »,

Notokanana tamin’io andro io ihany koa ny laboratoire vaovao ho an’ny Sampam-pitantana miaro ny voly ao Nanisana Antananarivo, ka notarihin’ny Filoham-panjakana mpisolo toerana, Andriamatoa Rivo RAKOTOVAO, ary tonga nanome voninahitra izany lanonam-pitokanana izany ny Ministran’ny Fambolena sy ny Fiompiana, Andriamatoa Harison Edmond RANDRIARIMANANA, ny Sekretera Jeneralin’ny Faritra Analamanga, ny solotenan’ny Maharitry ny FAO, Andriamatoa TALLA Patrice, ny Tale Jeneralin’ny Ministeran’ny Fambolena, Andriamatoa Lucien RANARIVELO, ny Filohan’ny Filankevim-pitantananan’ny IFVM Ramatoa Berthine RAZAIARIMANANA ary ny Tale Jeneralin’ny IFVM sy ireo Tale mpiara-miasa aminy.

Nisy ny lahateny nifandimbiasana sy fanapahana « ruban », sy ny fanolorana tamin’ny fomba ofisialy ny fitaonahadiana amin’ny olitra mpanimba ny voly ary nofaranana amin’ny fiarahana manala hetaheta.