IFVM mandray anjara amin’ny ady amin’ny COVID19

Manoloana ny fihanaky ny valan’aretina Coronavirus eto Madagasikara nanomboka ny volana martsa ; sy araky ny toromarika napetrakatr’Andriamatoa Minisitry ny Fambolena sy Fiompiana ary ny Jono, ny amin’ny tokony handraisana andraikitra mifanandrify amin’izany. Ny IFVM dia mandray anjara betsaka amin’ny fiadiana amin’ity areti-mandoza ity, amin’ny alalan’ny famendrahana fanafody famonoana virus amin’ireo toerana maro fivezivezen’ny olona toy ny tsena, ny teoram-pianarana, ny toerana fitobiana fiaram-pitanterana, ireo biraom-panjakana…sns, nohon’ny fananany olona sy fitaovana mifandraika amin’izany. Ireo fepetra ara-pahasalamana rehetra (fanasana tànana, fanaovana aro-vava sy orona, fandraisana hafanana…) dia ampiharina amin’ny mpiasa sy izay rehetra mivezivy ao anatin’ny toeram-piasana.Nisy ihany koa ny fanentanana ho an’ireo mpiasa mpamono valala any amin’ny faritra arovana toy ny Andranovory, Andranohinaly, izay nanentanana ireo fepetra ara-pahasalamana tokony hataon’ny tsirairay hiarovana amin’ny valan’aretina. Ankoatra izay, ny Tale Jeneraly sy ny Talen’ny fandraharahana ato amin’ny IFVM dia mikambana ao amin’ny komity mpandrindra ny COVID19 Atsimo Andrefana izay manatanteraka ny toromarika avy any amin’ny Governemanta amin’ny maha firenena ao anatin’ny fahamehana ara-pahasalamana an’i Madagasiakara.