Tsy tambo isaina ireo fomba fiteny sy ohabolana malagasy ahitana ny voambolana hoe « valala ». Ireto misy vitsivitsy amin’izany:

Valala tsy an-tanana tsy atolo-jaza

Ny valala tsy azo raha tsy andrian’ilika

Very fanahy mbola velona toy ny valala voatango.

Mifanipaka toy ny valala an-karona.

Valala am-pasana, miambina ny tsy an’ny tena

Aza manao toy ny valala, ny vavy no manaizana, ka ny lahy no tomamotamo

Ny valala tsy indroa mandry am-bavahady

Sambo-balala maina andro ka

You want to create an evaluation of your ability before you submit an application for a scholarship that’s predicated on article writing. Essay scholarship competitions deliver aspiring pupils the opportunity to acquire the cash for encouraging their research that they need. It’s likely to negotiate the writing procedure and the cost. You need to assume your reader know nothing. The thing that is significant is that the business assigns a writer in accordance with degree and your requirements. Also, it’s going to be indeed helpful if you were able to provide the writer with the textbook you are using in class or any extra materials which will see to it that the most academic writing relevant sources are utilized by the writer while finishing the paper. If you are wondering who’ll write your essay, we’re proud to permit you to understand that experts write our essays. It not possible to compose an ideal essay on the effort. The college essay requires an awareness of the assignment.

raha tsy azoko anio, azoko rahampitso

Valala voatango, ka very fanahy mbola velona

Rafotsibe nisambo-balala, ny valala tsy azo, ny andilana tapaka.

Aza dia molika hoatry ny tsinain’ondry; fa aoka mba ho tsotra hoatry ny tsinaim-balala

Aza manjenjena toa valala manatody

Mahita loza Ikalamomba, fa misambo-balala ho an-janak’olona

Vitsika mitondra valala , ka madilana kibo hasiana , fa ny deraderany no tsy toha

Vitsika nahazo valala: tonga ny entana fa nyvava no tsy omby

Valala an-tany mena : na dia tapaka elatra aza, tsy lany paika

Aiza no dia ho anao avokoa ny valala manatody sy ny fandria-maraina.

Ao ihany ny takatra nihinana ny valala sy ny vano nitsaingoka ny sahona.

Aza mifanipaka anatiny tahaka ny valala an-karona.

Hianareo no natao valala fiandry fasana, vorompotsy tsy mandao omby.

Izay mena valala, izay tiana malala

Lany fika toy ny banga mitsako valala, haloa: moa ny raha matsiro, hatelina : matahotra sao kenda.

Mahaiza manararaotra fa ny valala tsy indroa mandry am-bavahady

Maro ny valala fa ny ambolo no tsara soratra, maro ny omby fa ny sada no meva.

Maty an-tanana toy ny valala samborim-boka

May tratra tahaka ny valala nitanin’andro ambony vato, ny sisa no tandremana.

Mifampitsipaka toy ny valala an-karona,ny tafakatra indray no itsahina

Mpilaza mahay, ny valala misy

Mifanipaka toy ny valala an-karona

Valala am-pasana, miambina ny tsy an’ny tena