VATSY TSINJO

Araka ny fampanantenana nataon’ny Filoham-pirenena Andriamatoa Andrinirina RAJOELINA dia tonga nanatrika ny fizarana ny Vatsy Tsinjo modely teto Toliara izy mivady ny Asabotsy 14 aogositra 2020 lasa teo. Anisan’ny nandray anjara tamin’ny fanomanana sy fizarana izany ny ekipan’ny IFVM izay notarihin’Atoa Tale Jeneraly Dr MANDRANO Julien.

Ho tohin’izany; dia nandray anjara tamin’ny fanaovana ny fanisana ireo tokantrano marefo tokony hisatraka ny Vatsy Tsinjo avy amin’ny fitondram-panjakana ho an’ireo Fokotany tsy mbola nisitraka izany ihany koa ny Ivotoerana Famongorana ny Valala eto Madagasikara. Araka ny fandaminana avy amin’ny CRCO Atsimo Andrefana dia ny Fokontany Mahavatsy EST sy OUEST ary ny Fokontany Ambohitsabo no anjaran’ny ekipan’ny IFVM. Nizotra tamin’ny antsakany sy andavany ny asa.