Note d’information
Synthèse de la camapagne 2018-2019
L’IFVM vient d’achever sa troisième campagne antiacridienne depuis sa restructuration. C’est la campagne la plus difficile et perturbante depuis sa création.
Juillet 2019

Revue du petit déjeuner de presse
Opération « SAVAHAO » terminée
Les passages des perturbations atmosphériques du janvier à mars dans la partie sud de Madagascar ont apporté des pluies abondantes dans la partie sud de Madagascar. Elles ont profitablement favorisé les éclosions et fortement aidé le développement des criquets migrateurs (Locusta Migratoria Capito) Malagasy…
Juin 2019

Note d’information
Situation acridienne actuelle
Mai 2019

Extrait du Gazety MALAZA
Une Nouvelle infrastructure pour améliorer l’environnement personnel
Plusieurs infrastructures de l’IFVM ont été mise sur pied depuis sa création en janvier 2017…
Janvier 2019

Mamboly hazo, anio : rahampitso, manan-kialofana

       Tsy diso anjara tamin’ny fambolen-kazo izay notanterahina tato anatin’ny IFVM ireo vahiny manan-kaja avy ao amin’ny ministera izay vao avy nanatanteraka fitsidihana arak’asa tany amin’ny tapany avaratrin’ny Faritra Atsimo-andrefana.

Nifarana tamin’ny fambolen-kazo tao amin’ny IFVM ao Mitsinjo-Betanimena sady fitsidihana ny Centre ihany koa ny fidinana ifotony notanterahin’Andriamatoa SG MPAE sy Ramatoa DGAPB taty amin’ny Faritra Atsimo-andrefana. Taorian’ny fivoriana niarahana tamin’ny mpiasan’ny ministera aty an-toerana tamin’ny alarobia faha 09 may lasa teo dia nanatanteraka an’izany izy ireo. Tsiahivina etoana fa tamin’ny talata faha 01 may lasa teo no nanatanteraka an’izany eran’ny faritra iasany ny IFVM ho fanamarihana ny fetin’ny asa.

Nanatanteraka izany adidy izany ireto vahiny manan-kaja notronin’ireo Talem-paritra sy ny Tale Jenaralin’ny IFVM ary koa ireo mpiasan’ny IFVM eto Toliara ary nanamafy izy ireo fa tsy vitan’ny voafehy ny valala tamin’ity taona ity fa dia mbola manamarika ny maha modely azy hatrany ny IFVM. Maneho fahavononana sady fitsinjovana ny taranaka fara-mandimby ny fambolena hazo fihinam-boa tahaka izao ka tokony halàna tahaka.

Tsiahivina hatrany fa niavaka amin’ny mahazatra ny fambolen-kazo nataon’ny Ekipan’ny IFVM satria misy ny anaran’ny mpiasa tsirairay izay lasa tompon’andraikitra avy hatrany amin’ny fikolokoloana sy fanaraha-maso tanteraka ny zana-kazo novoleny. Manampy ireo izay efa vitan’ny mpiasan’ny IFVM eto Mitsinjo-Betanimena Toliara dia voanio 10 no novolena tamin’ity indray mitoraka ity. Fahatsiarovana lehibe satria dia hipetraka eo mandra-kariva ny anaran’ireo izay namboly an’izany hazo fihinam-boa manana ny maha izy azy raha aty amin’ny faritr’i Toliara no resahina

L’Ivotoerana Famongorana ny Valala eto Madagasikara (IFVM) entre déjà dans la deuxième campagne depuis sa création. Cette nouvelle campagne 2017-2018 a débuté dès le mois de septembre 2017 ; avec des manifestations acridiennes encore faibles. Conformément aux prévisions, cela commence dans l’AMI (Aire de Multiplication Initiale) dans la région Ihorombe.
septembre 2017